Powrót

Uwagi do projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

 Fundacja Marka dla Polski w wyniku konsultacji ze swoimi partnerami nad projektem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wypracowała propozycje zmian w dokumencie w części dot. ekspansji zagranicznej i budowy marki Polska. Uwagi te zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju z nadzieją na ich uwzględnienie w toku dalszych prac. 

1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju powinna uwzględniać nadrzędną rolę Marki Polska, której należy podporządkować pozostałe marki, takie jak marka polskiej gospodarki, czy marka polskiej turystyki; W obecnym dokumencie brak odniesienia do budowy marki Polska, o której była mowa w założeniach do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Potrzeba budowy marki Polska jest strategicznym wyzwaniem dla Polski i powinna być ujęta chociażby w formie narracji Startegii. Strategia odnosi się do rozwoju Polski, istotnym narzędziem jest zbudowanie marki Polska, a nie tylko marki gospodarczej.

2. W Strategii nie ma planu na wykorzystanie dużych firm obecnych już na rynkach międzynarodowych na wzmacnianie wizerunku kraju. Koncentracja tylko na MSP nie będzie gwarantowała poprawy wizerunku polskiej gospodarki. Rozumiejąc, że Strategia pokazuje narzędzia wsparcia dla MSP, uważamy, że część z nich, niekoniecznie finansowych, lecz w zakresie wsparcia komunikacyjnego, a także pomocy dla przedsiębiorców w zwalczaniu barier na rynkach zagranicznych przez państwo polskie, wymaga włączenia dużych przedsiębiorców, również tych, którzy są już na rynkach zagranicznych. Konieczna jest współpraca z silnymi markami nad stworzeniem strategii marki Polska i promocji polskich firm.

3. Strategia powinna uwzględniać potrzebę stworzenia systemu zarządzania promocją Polski, ale nie tylko w aspekcie gospodarczym. Również turystyka, kultura, czy samorządy wpływają na markę Polska, a tym samym na postrzeganie polskiej gospodarki.

4. Wyzwaniem, wynikającym z  „Badań wizerunkowych ex-post Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych“, opublikowanych w październiku 2015 r., wynika, że jest potrzeba świadomości Polaków i polskich przedsiębiorców, co do korzyści płynących ze wspólnej promocji polskich produktów za granicą. Stąd istnieje potrzeba uwzględnienia działań kierowanych do wewnątrz, które będą promowały polskie przedsiębiorstwa i polską markę. To wyzwanie powinno być przepisane do Strategii jako pożądany kierunek działania. W realizacji tego zadania mogą wesprzeć administrację publiczną organizacje pozarządowe.

5. W dokumencie przewija się określenie Marka Polskiej Gospodarki. W teorii i praktyce należy budować markę Polska w oparciu o znak made in Polska. Nie istnieje coś takiego jak Marka Polskiej Gospodarki. Ministerstwo wskazuje wymóg trwałości projektu unijnego, który promował polską gospodarkę przez 5 lat (od 2015 r.). Nie może to jednak być główną determinantą do budowy Znaku Marki Polskiej Gospodarki z pominięciem zasad tworzenia marek narodowych i udziału innych uczestników tego procesu. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju odnosi się do znacznie szerszej perspektywy czasowej niż okres tylko najbliższych 5 lat.

6. Należy przyjąć, że kluczową rolę, obok planowanej Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji będą mieli również Ambasadorzy RP, którzy posiadają rzeczywiste instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorców w kontaktach z rządami oraz przedsiębiorcami innych państw.

7. Należy uwzględnić stworzenie brandingu narodowego wraz z parasolowym znakiem marki Polska, a nie tylko znakiem polskiej gospodarki. Jeden wspólny znak, jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania efektywności założonych celów. Podstawą każdych działań komunikacyjnych jest też ich spójność. Wielość różnych systemów identyfikacji wizualnej powoduje rozproszenie w komunikacji

8. Należy założyć, jako miernik wyznaczonych celów, realizację badań trackingowych w okresie co 2 lata, by móc porównywać zmiany postrzegania polskiej marki na kluczowych rynkach.

9. Dla realizacji kluczowych celów, konieczna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, specjalizującymi się w obszarze budowy marki kraju, w tym organizacjami branżowymi, które mogą być wsparciem dla administracji publicznej przy podejmowanych projektach wzmacniających wartość marki Polska oraz promujących polską gospodarkę.

 

Autor: Administrator

30.09.2016

Przyłącz się
do nas

Fundacja Marka dla Polski ma charakter otwarty. Do projektu cały czas dołączają nowe przedsiębiorstwa, które chcą stać się częścią tego historycznego wydarzenia. Jeśli chcesz dołączyć do grupy Partnerów wystarczy, że wypełnisz odpowiedni formularz, a następnie otrzymasz więcej informacji na temat fundacji.

Przyłącz się do nas

Kontakt

Pole obowiązkowe Nieprawidłowy adres email
Pole obowiązkowe

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest fundacja Marka dla Polski, z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10. Pana/Pani dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu jednorazowego przesłania informacji o fundacji oraz w celu odpowiedzi na ewentualne pytania zawarte w formularzu. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.