Powrót

Rola przedsiębiorców w budowie marki Polska

Rola gospodarki i polskich przedsiębiorców w budowie marki kraju. W jaki sposób skutecznie promować polskie produkty i usługi?

 

Fundacja Marka dla Polski zorganizowała w Sejmie debatę pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, na temat budowy silnej marki Polska oraz promocji polskich produktów i usług w związku z przyjętym „Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Dyskusję poprowadził Paweł Kastory, a panelistami byli: Mikołaj Placek – Prezes Oknoplastu, Karol Zarajczyk – Prezes firmy Ursus, prof. Piotr Moncarz ze Stanford University, Marcin Beme – CEO Audioteki, Michał Pękała – VP Growth ZnanyLekarz.pl, Rafał Witkowski oraz IC Solutions.

 

W trakcie dyskusji zastanawiano się czy biznes może być stymulatorem powstania marki kraju? Jakie bariery i jakie wyzwania stoją przed polskimi przedsiębiorcami wchodzącymi na rynki zagraniczne? Jak budować markę Polska?  

Na samym początku debaty zwrócono uwagę, że mimo rozwoju gospodarczego Polska nie posiada silnej marki, a wielu przedsiębiorców nie zyskuje korzyści wynikających z kraju pochodzenia. Siłą jednak polskich marek jest to, że są one młode i świeże, a polskich przedsiębiorców cechuje zdolność myślenia twórczego.

Profesor Piotr Moncarz ze Stanford University zwrócił uwagę na potrzebę współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu i nauki oraz otwarcia się środowiska gospodarczego na polskie uniwersytety. W jego ocenie Polska powinna być gotowa konkurować oryginalnością, jakością, a nie tylko ceną.

Również na rolę jakości i innowacyjności w sukcesie Oknoplastu wskazał prezes firmy Mikołaj Placek. W jego ocenie polscy przedsiębiorcy są w stanie wyznaczać trendy na świecie, które powodują, że są one naśladowane przez zagranicznych konkurentów. Istotna jest również rola marketingu w budowie silnej marki zdolnej konkurować na rynkach zagranicznych.

Karol Zarajczyk, prezes Ursusa, wskazał na istotny problem barier i ograniczeń w konkurencyjności na rynkach unijnych, które powodują utrudnienia w wejściu i działalności polskich firm w części krajów Unii Europejskiej. W przezwyciężenie tych problemów powinno angażować się państwo polskie. Ponadto prezes Zarajczyk zwrócił uwagę, że Polska nie musi być tylko dostawcą półproduktów do zagranicznych koncernów, jednak na tę chwilę Polsce brakuje finalnych marek. Należy skoncentrować się na budowie silnych marek narodowych, które zdobędą kluczowe pozycje na rynku światowym. 

Uczestnicy debaty zgodzili się, że należy zacząć od budowania świadomości siły polskich marek w Polsce, w świadomości Polaków. Jednym z rozwiązań powinno być stworzenie Mapy Marek Polski oraz kampania promująca polskie produkty i usługi pod znakiem „Made in Polska”.  Zwrócono również uwagę na potrzebę budowania patriotyzmu gospodarczego wśród polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, ich współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z przedsiębiorcami, którzy dopiero na te rynki zagraniczne wchodzą. Jednym z narzędzi ułatwiającym to współpracę mogłaby być mapa polskich marek na rynkach zagranicznych.

Uczestnicy wskazali na potrzebę większego zaangażowania się państwa w ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorców, szczególnie na nowych, pozaeuropejskich rynkach, a co z tym się wiąże stworzenia strategii ekspansji. Niemniej ważne jest również wzmacnianie polskich przedsiębiorców na rynkach, na których odnoszą już oni sukcesy. Zwrócono uwagę także na potrzebę lepszego przygotowywania misji gospodarczych oraz wystaw branżowych. Istotne jest również wsparcie polskich badań i projektów naukowych oraz rozwiązań gotowych już do zastosowania.

Warunkiem powodzenia w budowie silnej marki Polska jest zaangażowanie się przedsiębiorców. To oni przede wszystkim odniosą korzyści z jej powstania. Jak wskazują badania, produkty pochodzące z rozpoznawalnej marki kraju są częściej i chętniej kupowane. Silna marka Polska to szansa też na większą zdolność konkurowania polskich produktów i usług na wszystkich rynkach, a co za tym idzie – wzrost siły polskiej gospodarki i szansa na nowe miejsca pracy i wyższe zarobki Polaków..

Budowa silnej Marki Polska – podjęcie działań, by Polska była lepiej rozpoznawalna i kojarzona na świecie oraz promocja polskich produktów i usług – powinno stać się jednym z kluczowych elementów współpracy administracji publicznej, przedsiębiorców, nauki oraz organizacji pozarządowych.

 

Debata była elementem procesu dialogu społecznego, który realizuje Fundacja „Marka dla Polski”, a którego celem jest wypracowanie koncepcji budowy silnej marki Polska i promocji polskich produktów i usług.

Relacja wideo z debaty:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xspunid=9F8E2CCE48EC478BC1257FD80045B51D#

Patronat honorowy: Ministerstwo Rozwoju

 

Partnerami wydarzenia byli: Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Startup Poland, Brief

Powiernik Marki: PKO BP

Mecenasi Marki: Oknoplast, Adamed, Dentsu Aegis Network, Enea

Autor: Administrator

30.06.2016

Przyłącz się
do nas

Fundacja Marka dla Polski ma charakter otwarty. Do projektu cały czas dołączają nowe przedsiębiorstwa, które chcą stać się częścią tego historycznego wydarzenia. Jeśli chcesz dołączyć do grupy Partnerów wystarczy, że wypełnisz odpowiedni formularz, a następnie otrzymasz więcej informacji na temat fundacji.

Przyłącz się do nas

Kontakt

Pole obowiązkowe Nieprawidłowy adres email
Pole obowiązkowe

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest fundacja Marka dla Polski, z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10. Pana/Pani dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu jednorazowego przesłania informacji o fundacji oraz w celu odpowiedzi na ewentualne pytania zawarte w formularzu. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.