Powrót

Czy Polska potrzebuje silnej marki i promocji polskich produktów?

Fundacja „Marka dla Polski” wraz z Instytutem Wolności zorganizowała debatę pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, na temat budowy silnej marki Polska oraz promocji polskich produktów i usług w związku z przyjętym „Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Sejmu RP, administracji publicznej, instytucji oraz organizacji pozarządowych zajmujących się promocją Polski i polskich produktów. Debatę poprowadził Igor Janke z Instytutu Wolności.                                                                                                                          

W trakcie dyskusji zastanawiano się nad tym kto powinien odgrywać istotną rolę w procesie tworzenia marki Polska, co należy zrobić, żeby polskie produkty miały na rynkach polskich i zagranicznych jeszcze mocniejszą pozycję, czy wreszcie nad tym czy polskie produkty i usługi mogą zmienić postrzeganie Polski ?

Szymon Gutkowski, Prezes Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR zwrócił uwagę, że budując markę Polskę, potrzebna jest szeroka debata, podczas której ważna będzie rozmowa o charakterze Polaków, o promocji polskich produktów i usług. Debata ta powinna odbyć się w konsensie społecznym. Z kolei Jan Staniłko, dyrektor departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju zwrócił uwagę na potrzebę patriotyzmu gospodarczego i wspierania polskich produktów, które rozwiązując problemy konsumentów, budują dużą wartość, która z kolei może być szansą dla marki Polska. Jednocześnie zauważył on, że Polsce brakuje indywidualnego pomysłu na historię sukcesu, jaką ma USA.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że należy zacząć od budowania świadomości siły polskich marek w Polsce, w świadomości Polaków. Jednym z rozwiązań powinno być stworzenie Mapy Marek Polski, czy też kampania promująca polskie produkty i usługi pod znakiem „Made in Polska”. Ponadto należy stworzyć odpowiednie warunki gospodarcze wspierające przedsiębiorców i podjąć współpracę z nimi w procesie budowy marki kraju, bo to oni tworzą markę kraju.

Andrzej Targosz ze Startup Poland wskazał na problemy braku współpracy różnych środowisk, którym powinno zależeć na budowie silnej marki Polska. Według niego brakuje też przywództwa i koordynacji w tym temacie administracji publicznej. Okazją do zmiany tego może być jednak powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. Promocji Polski w Kancelarii Premiera, przy założeniu, że będzie on współpracował również z organizacji pozarządowymi oraz środowiskiem gospodarczym – powiedział Łukasz Goździor Dyrektor Fundacji Marka dla Polski.

Debata była początkiem procesu dialogu społecznego, który realizuje Fundacja „Marka dla Polski”, a którego celem jest wypracowanie koncepcji budowy silnej marki Polska i wzmocnienie zarządzania marką.

Partnerami wydarzenia byli: Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Partnerzy medialni: Wirtualna Polska, magazyn Manager, magazyn Brief

Powiernik Marki: PKO BP

Mecenasi Marki: Dentsu Aegis Network, Enea

 

Autor: Administrator

04.05.2016

Przyłącz się
do nas

Fundacja Marka dla Polski ma charakter otwarty. Do projektu cały czas dołączają nowe przedsiębiorstwa, które chcą stać się częścią tego historycznego wydarzenia. Jeśli chcesz dołączyć do grupy Partnerów wystarczy, że wypełnisz odpowiedni formularz, a następnie otrzymasz więcej informacji na temat fundacji.

Przyłącz się do nas

Kontakt

Pole obowiązkowe Nieprawidłowy adres email
Pole obowiązkowe

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest fundacja Marka dla Polski, z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10. Pana/Pani dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu jednorazowego przesłania informacji o fundacji oraz w celu odpowiedzi na ewentualne pytania zawarte w formularzu. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.